Tổ chức, biên chế - Sở nội vụ

Về việc báo cáo số lớp, số học sinh tăng - giảm của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022

Công văn và biểu mẫu của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lớp, số học sinh tăng - giảm của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022

Về việc Báo cáo số lượng có mặt và nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2026

Sở Nội vụ có Công văn về việc Báo cáo số lượng có mặt và nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2026. Nội dung văn bản và đường dẫn tải file biểu mẫu xin xem ở phần chi tiết

Bộ Nội vụ: Đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 765/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Để có cơ sở tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (Công văn số 148-CV/BCSĐ ngày 21/6/2022), Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn...

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015.

Đề án mẫu tinh giản biên chế và các biểu mẫu kèm theo

Sở Nội vụ đăng tải Đề án mẫu và các biểu mẫu kèm theo để các cơ quan, đơn vị tham khảo xây dựng Đề án của đơn vị mình.

Tổng hợp điểm mới Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Từ ngày 10/01/2015, Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế mới được chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã, hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi theo Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại111
  • Tổng lượt truy cập2.154.028