Công chức - Viên chức - Sở nội vụ

Bộ Nội vụ đề xuất khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Cải thiện môi trường làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên năm học mới

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho năm học 2022-2023.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với viên chức

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Chính sách thu hút của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực Y tế năm 2022

Chính sách thu hút sinh viên mới tốt nghiệp và đãi ngộ viên chức y tế của tỉnh Quảng Trị năm 2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

Căn cứ Công văn số 531/SNV-CCVC ngày 26/5/2022 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng, định mức và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại các ĐVSNCL thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022; Công văn số 1218/SLĐTBXH-VP ngày 07/6/2022 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung...

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thống kê Quảng Trị

Thực hiện Thông bao số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 của Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị xin bổ sung, điều chỉnh Thông báo tuyển dụng đã đăng tải ngày 06/06/2022,...

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 27-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ; căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 07/6/2022...

Liên minh Hợp tác xã tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Công văn số 552/SNV-CCVC ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh V/v thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng người làm việc tại Liên minh hợp tác xã tỉnh; Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-LMHTX ngày 03/6/2022 của Liên minh Hợp tác xã về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Công văn số 763/TCTK-TCCB ngày 31/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022; Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm...

Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức

1 2 3 »
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại581
  • Tổng lượt truy cập2.136.378