LV TỔ CHỨC HC, ĐƠN VỊ SNCL - Sở nội vụ

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại99
  • Tổng lượt truy cập2.154.016