Chi tiết - Sở nội vụ

Về việc báo cáo số lớp, số học sinh tăng - giảm của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022

Công văn và biểu mẫu của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lớp, số học sinh tăng - giảm của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch số người làm việc năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số lớp, số học sinh tăng - giảm của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022 theo các biểu mẫu đính kèm và gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 15/8/2022; bản mềm gửi qua địa chỉ Email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn;
các biểu mẫu có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại đây
Quá trình thực hiện, vấn đề gì chưa rõ đề nghị trao đổi với Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, qua số điện thoại: 02333.575085

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại649
  • Tổng lượt truy cập2.169.763