Văn thư lưu trữ - Sở nội vụ

V/v báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017

Nội dung văn bản số 605/SNV- CCHCVTLT ngày 15/6/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu...

Thông báo về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ lưu trữ năm 2022

Ngày 23/5/2022, Hội đồng Kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có Thông báo số 07/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022. Theo đó, thông báo danh sách thí sinh xác nhận tham gia kỳ kiểm tra, danh mục tài liệu ôn tập; hình thức kiểm tra và thời gian,...

Lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan

Ngày 10/5/2022, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Công văn số 370/VTLTNN-NV về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử, trong đó hướng dẫn lập Danh mục hồ sơ, quy trình lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ...

Những dấu mốc lịch sử Quảng Trị qua tài liệu lưu trữ

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, đây là một trong những tỉnh thành có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, vùng đất này có nhiều lần thay đổi về tên gọi cũng như địa giới hành chính.

Triển lãm "Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ"

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1972 - 2022) và các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/3/2022 về việc phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.

Công văn thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm

Ngày 14/4/2022, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ có Công văn số 289/VTLTNN-QLTL về việc thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm. Theo đó, tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm là tài liệu lưu trữ quý, hiếm, quan trọng, có giá trị, có tình trạng vật lý kém và đưa vào...

Sẽ tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ về phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021

Báo cáo theo Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Hướng dẫn số 795/HD-SNV ngày 06/12/2018 của Sở Nội vụ về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Báo cáo hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2021

Theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ, công tác quản lý nhà nước về hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

1
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại41
  • Tổng lượt truy cập2.153.958