Hội, tổ chức phi CP - Sở nội vụ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động...

Báo cáo Tình hình thực hiện mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Báo cáo tháng 1-2 và KH tháng 3

Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại77
  • Tổng lượt truy cập2.153.994