LV VĂN THƯ, LƯU TRỮ - Sở nội vụ

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (1.010194.000.00.00.H50)

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (1.010194.000.00.00.H50)

Cấp bản sao và Chứng thực tài liệu (1.010195.000.00.00.H50)

Cấp bản sao và Chứng thực tài liệu (1.010195.000.00.00.H50)

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (2.001540.000.00.00.H50)

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại19
  • Tổng lượt truy cập2.153.936