Thi nâng ngạch công chức hành chính - Sở nội vụ

Danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 về việc phê duyệt kết quả và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

Thông báo kết quả chấm thi, kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Hội đồng thi Nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTNN thông báo kết quả chấm thi, kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị. Bạn đọc xem chi tiết thông báo, kết quả bài thi trong file đính kèm và tải mẫu đơn Phúc khảo (nếu...

Quy chế tổ chức thi

QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Nội quy thi nâng ngạch công chức

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

Hội đồng thi Nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị thông báo danh sách 144 thí sinh tham dự kỳ thi

Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

Quyết định 3552/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại116
  • Tổng lượt truy cập2.154.033