Chi tiết - Sở nội vụ

Thông báo kết quả chấm thi, kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Hội đồng thi Nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTNN thông báo kết quả chấm thi, kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị. Bạn đọc xem chi tiết thông báo, kết quả bài thi trong file đính kèm và tải mẫu đơn Phúc khảo (nếu cần) ở cuối trang

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung thành viên Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị;
Sau khi hoàn tất các quy trình liên quan đến công tác chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi chung là Hội đồng thi) thông báo điểm thi của cán bộ, công chức đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (có danh sách kèm theo).
Hội đồng thi đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có cán bộ, công chức dự thi thực hiện một số nội dung sau đây:

  1. Thông báo điểm thi đến từng cán bộ, công chức có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này.
  2. Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo như sau:

-  Thời gian nhận đơn: Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo) từ ngày 23/02/2022 đến ngày 09/3/2022 (tính theo dấu bưu điện).
-  Địa chỉ nhận đơn: Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị (qua Sở Nội vụ).
- Phí phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 150.000đồng/bài thi. Nộp tiền mặt tại Văn phòng Sở Nội vụ (qua Kế toán), số 23 Duy Tân, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Mọi vướng mắc (nếu có) liên quan đến điểm thi và việc phúc khảo bài thi, đề nghị liên hệ qua Thư ký Hội đồng thi (số máy thường trực 0233.3575.088) để được hướng dẫn.

Chi tiết kết quả thi tải tại đây

Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây

 File đính kèm

Tập tin : document-1.pdf

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại533
  • Tổng lượt truy cập2.136.330