Chi tiết - Sở nội vụ

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (1.010194.000.00.00.H50)

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (1.010194.000.00.00.H50)

 1. Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu đến trực tiếp tại Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu (khi đi phải có Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác).
 • Bước 2: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu đọc tài liệu.
 • Bước 3: Viên chức Phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người đứng đầu Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phê duyệt.
 • Bước 4: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu.
 1. Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ
 1. Thành phần hồ sơ
 • Một trong 03 giấy tờ tuỳ thân: Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (trường hợp sử dụng vì mục đích công tác);
 • Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu (Mẫu số 05);
 • Phiếu yêu cầu đọc tài liệu (Mẫu số 06);
 1. Số lượng: 01 bộ
 1. Thời hạn giải quyết
 • Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.
 • Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.
 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và người nước ngoài có nhu cầu sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 1. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.

 1. Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và Phiếu yêu cầu đọc tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 • Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13;-
 • Nghị định số 01/2013/NĐ-CP;
 • Thông tư số 10/2014/TT-BNV;
 • Thông tư số 275/2016/TT-BTC.
 1. Biểu mẫu

Mẫu Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và Phiếu yêu cầu đọc tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BnV

Biểu số 5

Biểu số 6

 

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 14/6/2022

Bài viết liên quan
Thống kê
 • Hôm nay4
 • Tháng hiện tại710
 • Tổng lượt truy cập2.169.824