Chi tiết - Sở nội vụ

Bản mô tả công việc

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

  1. Họ và tên:
  2. Công việc phụ trách:
  3. Báo cáo trực tiếp đến:
  4. Trách nhiệm: (là những việc phải làm)

-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
      5.   Quyền hạn:  (là những việc được phép làm)
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
 
6.   Yêu cầu về trình độ để đáp ứng được nhiệm vụ được giao:
Để đảm bảo hoàn thành tốt trách nhiệm quyền hạn trên, chức danh ………… cần hội đủ các yêu cầu sau:
a.                  Trình độ: ……….....................................................................................
b.                 Có kinh nghiệm: .....................................................................................
c.                  ……………………...................................................................................
7.   Trình độ thực tế hiện tại:
a.       Trình độ: ……….....................................................................................
b.       Số năm công tác tại cơ quan: ...............................................................
 
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG                                                       TRƯỞNG PHÒNG (BAN,TT)
           (Ký và ghi họ tên)                                                                     (Ký và ghi họ tên)

Tác giả: Ban ISO

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại636
  • Tổng lượt truy cập2.169.750