Chi tiết - Sở nội vụ

Mẫu phiếu đo lường mức độ hài lòng


            Kính gửi : .................................................................................................
           
            Với mục đích cải tiến công việc của ………………. - Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ ngày càng được
hoàn thiện, đề nghị Tổ chức/ Ông/ Bà cho biết ý kiến khi Tổ chức/ Ông/ Bà đến ……………….. thực hiện
các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực …………………………………. từ tháng 01/2011 đến nay với các nội
dung sau:
 
Vui lòng khoanh tròn vào một trong các số: 1 hoặc 2 hoặc 3, sự lựa chọn căn cứ vào:
Số 1 : Tốt/ Rất hài lòng;         Số 2 : Đạt yêu cầu/ hài lòng;
Số 3: Chưa đạt yêu cầu/ Không hài lòng
 
1.      Thái độ của CBCC của ……………………. đối với Tổ chức/ Ông/ Bà

Vui vẻ, quan tâm 1 2 3

Ý kiến khác/ góp ý: ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.      Việc giữ gìn hồ sơ của Tổ chức/ Ông/ Bà nộp cho ………………………..

Không thất lạc hồ sơ 1 2 3

Ý kiến khác/ góp ý: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.      Chất lượng xử lý hồ sơ của ……………............... đối với các hồ sơ của Tổ chức/ Ông/ Bà nộp

Chính xác, khách quan 1 2 3

Ý kiến khác/ góp ý: ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
4.      Thời gian …………………………………. xử lý các hồ sơ của Tổ chức/ Ông/ Bà

Đúng thời gian đã cam kết 1 2 3

Ý kiến khác/ góp ý: ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.      Góp ý chung:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Rất mong sự hợp tác của Tổ chức/ Ông/ Bà để …………………………… - Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ luôn cải tiến được hoạt động của mình. Xin chân thành cám ơn./.
 
                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

Tác giả: Ban ISO

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại564
  • Tổng lượt truy cập2.169.678