Chi tiết - Sở nội vụ

UBND huyện Vĩnh Linh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 như sau:

I. Số lượng, vị trí việc làm, điều kiện và phương thức tuyển dụng

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 29 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Viên chức sự nghiệp giáo dục: 17 chỉ tiêu

- 14 chỉ tiêu giáo viên trung học cơ sở hạng III: 02 giáo viên Ngữ Văn,  02 giáo viên Toán, 01 giáo viên Lịch sử, 09 giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm.

- 03 chỉ tiêu giáo viên trung học phổ thông hạng III (tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh): 01 giáo viên Toán, 01 giáo viên Ngữ Văn, 01 giáo viên Địa lý.

1.2. Viên chức Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh: 12 chỉ tiêu

- 01 viên chức phụ trách xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III (hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

- 06 viên chức Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III, 03 chuyên viên về giải phóng mặt bằng, 01 chuyên viên phát triển quỹ đất, 01 nhân viên thủ quỹ (hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị).

2. Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(có phụ lục chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, yêu cầu trình độ kèm theo)

* Những người sau đây không được đăng ký tham gia dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Phương thức tuyển dụng.

Thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trước và tổ chức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) nếu còn chỉ tiêu.

II. Hình thức tuyển dụng.

1. Tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

1.1. Đối tượng tuyển dụng:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn tại mục I của Thông báo này, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đảm bảo một trong các điều kiện sau (tại điểm 1.1.1 hoặc 1.1.2 hoặc 1.1.3):

1.1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.1.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.1 mục II của Thông báo này;

b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.1.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.1.2 mục II của Thông báo này.

1.2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có);

- Vòng 2: Phỏng vấn

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Thời gian thi: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

+ Thang điểm: 100 điểm.

1.3. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại mục 1.4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

1.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2. Xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ)

2.1. Đối tượng tuyển dụng:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (các trường hợp không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng tuyển dụng tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng).

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: Vấn đáp

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Thời gian thi: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

+ Thang điểm: 100 điểm.

2.3. Cách xác định người trúng tuyển, đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Áp dụng như quy định tại điểm 1.3, 1.4 khoản 1 mục II của Thông báo này.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký và phí tuyển dụng.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (tùy theo đối tượng để sử dụng mẫu phiếu) tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển (chỉ có nguyện vọng 1)

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký: 30 ngày, kể từ ngày 01/7/2024.

3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký:

Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh, số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

4. Phí tuyển dụng:

500.000 đồng/thí sinh (chỉ thu phí tuyển dụng đối với những trường hợp đủ điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng).

5. Các nội dung khác: Sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và các nội dung liên quan kỳ tuyển dụng viên chức đến các thí sinh, niêm yết theo quy định và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh, địa chỉ https://vinhlinh.quangtri.gov.vn.

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo để các đối tượng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn cụ thể (số điện thoại 0233.3.624.797)./.

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại256
  • Tổng lượt truy cập2.173.225