Chi tiết - Sở nội vụ

Danh sách học viên đăng ký tham gia lớp tập huấn của Bộ Nôi vụ

Thực hiện Công văn số 2358/BNV-VP ngày 02/5/2024 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bằng hình thức đào tạo trực tuyến cho đối tượng là công chức, viên chức ngành Nội vụ và làm công tác Nội vụ trên phạm vi cả nước, Sở Nội vụ đã có Công văn số 599/SNV-VP ngày 03/5/2024 để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh sách học viên tham gia. Trên cơ sở danh sách đăng ký của các đơn vị, Sở Nội vụ đã tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. 

STT   Họ và tên Email Số điện thoại đăng ký Zalo Đơn vị công tác Chức vụ trong Tổ
I   DANH SÁCH ĐẦU MỐI TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1   Lê Đại Hành ledaihanh@quangtri.gov.vn 0913485533 Sở Nội vụ Tổ trưởng
II   DANH SÁCH HỌC VIÊN
1 1 Võ Văn Phước vovanphuoc@quangtri.gov.vn 0914066919 Ban Dân tộc Tổ 1
2 2 Trần Tuấn Đức trantuanduc@quangtri.gov.vn 0945957557  Ban Dân tộc Tổ 1
3 3 Nguyễn Lê Thảo Nhi nguyenlethaonhi@quangtri.gov.vn 0844986666 Sở Nội vụ Tổ 1
4 4 Lê Bảo Giáng Châu lebaogiangchau@quangtri.gov.vn 0935003336 Sở Nội vụ Tổ 1
5 5 Nguyễn Xuân Rạng nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn 0911777577 Sở Nội vụ Tổ 1
6 6 Hồ Thị Mỹ Hạnh hothimyhanh.sonv@quangtri.gov.vn 0375999275 Sở Nội vụ Tổ 1
7 7 Nguyễn Thị Mười nguyenthimuoi@quangtri.gov.vn 0967574462 Sở Nội vụ Tổ 1
8 8 Trần Bảo Kiếm tranbaokiem@quangtri.gov.vn 0983946234 Sở Nội vụ Tổ 1
9 9 Nguyễn Thị Thanh Thúy nguyenthithanhthuy@quangtri.gov.vn 0914036055 Sở Nội vụ Tổ 1
10 10 Võ Thanh Nhân vothanhnhan@quangtri.gov.vn 0916876919 Sở Nội vụ Tổ 1
11 11 Võ Văn Quốc vovanquoc@quangtri.gov.vn 0919878357 Sở Nội vụ Tổ 1
12 12 Nguyễn Thị Nguyệt Quế nguyenthinguyetque@quangtri.gov.vn 0911497234 Sở Nội vụ Tổ phó Tổ 1
13 13 Đặng Thị Mỹ Anh dangthimyanh@quangtri.gov.vn 0913410 567 Sở Nội vụ Tổ 1
14 14 Lê Thị Kim Anh lethikimanh1@quangtri.gov.vn 0946884777 Sở Nội vụ Tổ 1
15 15 Trần Thị Lệ Hằng tranthilehang.sovhttdl@quangtri.gov.vn 0943567560 Sở VH, TT và DL Tổ 1
16 16 Trần Văn Thi tranvanthi@quangtri.gov.vn 0905213666 Sở VH, TT và DL Tổ 1
17 17 Hồ Bảo Quốc hobaoquoc@quangtri.gov.vn 0914127796 Sở KH&CN Tổ trưởng Tổ 1
18 18 Văn Đức Thỏn vanducthon@quangtri.gov.vn 0935185679 Sở KH&CN Tổ 1
19 19 Nguyễn Hữu Phương nguyenhuuphuong.sogtvt@quangtri.gov.vn 0944456119 Sở GTVT Tổ 1
20 20 Phạm Thanh Long phamthanhlong@quangtri.gov.vn 0905392111 Sở TNMT Tổ 1
21 21 Ngô Văn Tiến ngovantien@quangtri.gov.vn 0931968246 Sở TNMT Tổ 1
22 22 Thái Thị Kiều Oanh thaithikieuoanh@quangtri.gov.vn 0913485710 VP Đoàn ĐBQH&HĐND Tổ 1
23 23 Bùi Giang Nhân buigiangnhan@quangtri.gov.vn 0989053969 VP Đoàn ĐBQH&HĐND Tổ 1
24 24 Nguyễn Thị Trang nguyenthitrang@quangtri.gov.vn 0913485981 Thanh tra tỉnh Tổ 1
25 1 Lê Phước Hải lephuochai.thpt@quangtri.gov.vn 0905902234 Sở LĐ, TB & XH Tổ phó Tổ 2
26 2 Nguyễn Thị Thủy nguyenthithuy13@quangtri.gov.vn 0827017999 Sở LĐ, TB & XH Tổ 2
27 3 Nguyễn Thị Minh Hảo minhhao.812@gmail.com 0944494777 Sở LĐ, TB & XH Tổ 2
28 4 Trần Thị Tiến Diệu trandieu.qt.298@gmail.com 0983144000 Sở LĐ, TB & XH Tổ 2
29 5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nguyetvu14122209@gmail.com 0964748555 Sở LĐ, TB & XH Tổ 2
30 6 Đồng Thị Tùng Lâm dongtunglam2601@gmail.com 0856401246 Sở LĐ, TB & XH Tổ 2
31 7 Lê Quang Tường lequangtuong@quangtri.gov.vn  0948367968 Sở KH&ĐT Tổ 2
32 8 Đặng Quang Hải dangquanghai@quangtri.gov.vn 0985000199 Sở Tài chính Tổ trưởng Tổ 2
33 9 Nguyễn Thị Thanh Huệ nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn 0985439007 Sở Tài chính Tổ 2
34 10 Nguyễn Văn Hòa nguyenvanhoa@quangtri.gov.vn 0911562806 Sở NN&PTNT Tổ 2
35 11 Đào Văn An daovanan@quangtri.gov.vn 0983873115 Sở NN&PTNT Tổ 2
36 12 Trần Trọng Tuấn trantrongtuan@quangtri.gov.vn 0919025111 Sở NN&PTNT Tổ 2
37 13 Nguyễn Quang Hải nguyenquanghai@quangtri.gov.vn 0914241231 Sở NN&PTNT Tổ 2
38 14 Trần Khương Cảnh trankhuongcanh@quangtri.gov.vn 0947579333 Sở NN&PTNT Tổ 2
39 15 Đào Hữu Thông daohuuthong@quangtri.gov.vn 0989609777 Sở NN&PTNT Tổ 2
40 16 Trương Thị Mỹ Lệ tranthimyle@quangtri.gov.vn 0829556396 Sở NN&PTNT Tổ 2
41 17 Trần Cao Huy trancaohuy@quangtri.gov.vn 0948764267 Sở NN&PTNT Tổ 2
42 18 Trần Văn Kỳ tranvanky@quangtri.gov.vn 0919859345 Sở NN&PTNT Tổ 2
43 19 Lê Vĩnh Long levinhlong@quangtri.gov.vn 0914625399 Sở NN&PTNT Tổ 2
44 20 Nguyễn Tiến Long nguyentienlong@quangtri.gov.vn 0949550459 Sở NN&PTNT Tổ 2
45 21 Hoàng Đình Chiến hoangdinhchien@quangtri.gov.vn 0983543045 Sở NN&PTNT Tổ 2
46 22 Lê Văn Liêm levanliem@quangtri.gov.vn 0917914345 Sở NN&PTNT Tổ 2
47 23 Trần Thanh Sơn tranthanhson@quangtri.gov.vn 0853501303 Sở NN&PTNT Tổ 2
48 24 Hồ Ngọc Anh hongocanh@quangtri.gov.vn 0983742694 Sở NN&PTNT Tổ 2
49 25 Trần Quốc Lượng tranquocluong@quangtri.gov.vn 0982773007 Sở NN&PTNT Tổ 2
50 1 Lê Hữu Thân lehuuthan@quangtri.gov.vn 0977998896 Sở NN&PTNT Tổ 3
51 2 Phạm Đăng Tuấn phamdangtuan@quangtri.gov.vn 0982905009 Sở NN&PTNT Tổ 3
52 3 Đinh Thiên Hoàng dinhthienhoang@quangtri.gov.vn 0888880288 Sở NN&PTNT Tổ 3
53 4 Phạm Quang Tuyến phamquangtuyen@quangtri.gov.vn 0858450386 Sở NN&PTNT Tổ 3
54 5 Đoàn Trần Anh Minh daotrananhminh@quangtri.gov.vn 0983247000 Sở NN&PTNT Tổ 3
55 6 Đoàn Anh Thi doananhthi@quangtri.gov.vn 0973684619 Sở NN&PTNT Tổ 3
56 7 Lê Văn Châu levanchau@quangtri.gov.vn 0918880924 Sở NN&PTNT Tổ 3
57 8 Lê Văn Chánh levanchanh@quangtri.gov.vn 0914418226 Sở NN&PTNT Tổ 3
58 9 Lê Thị Lành lethilanh@quangtri.gov.vn 0917261030 Sở NN&PTNT Tổ 3
59 10 Hoàng Thị Huyền Trang hoangthihuyentrang@quangtri.gov.vn 0914105086 Sở NN&PTNT Tổ trưởng Tổ 3
60 11 Nguyễn Thanh Tới nguyenthanhtoi@quangtri.gov.vn 0935030456 Sở NN&PTNT Tổ phó Tổ 3
61 12 Nguyên Thanh Bình nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn 0919231345 Sở NN&PTNT Tổ 3
62 13 Trần Thị Hồng Vân tranthihongvan@quangtri.gov.vn 0917484468 Sở NN&PTNT Tổ 3
63 14 Lê Văn Quý levanquy@quangtri.gov.vn 0369470222 Sở NN&PTNT Tổ 3
64 15 Nguyễn Văn Bắc nguyenvanbac@quangtri.gov.vn 0944520111 Sở NN&PTNT Tổ 3
65 16 Nguyễn Đình Minh Hải nguyendinhminhhai@quangtri.gov.vn 0886567747 Sở NN&PTNT Tổ 3
66 17 Nguyễn Thị Thuỳ Vân nguyenthithuyvan@quangtri.gov.vn 0941845595 Sở NN&PTNT Tổ 3
67 18 Lê Thiện Nghĩa lethiennghia@quangtri.gov.vn 0946524246 Sở NN&PTNT Tổ 3
68 19 Lê Thị Thu Hiền lethithuhien@quangtri.gov.vn 0985047765 Sở NN&PTNT Tổ 3
69 20 Nguyễn Thị Huệ lethihue@quangtri.gov.vn 0944459246 Sở NN&PTNT Tổ 3
70 21 Lê Hoài Thái lehoaithai@quangtri.gov.vn 0905788796 Sở NN&PTNT Tổ 3
71 22 Nguyễn Trần Đăng Nguyên nguyentrandangnguyen@quangtri.gov.vn 0967652810 Sở NN&PTNT Tổ 3
72 23 Nguyễn Thị Lưu nguyenthiluu@quangtri.gov.vn 0915810975 Sở NN&PTNT Tổ 3
73 24 Nguyễn Thị Trang nguyenthitrang@quangtri.gov.vn 0859228789 Sở NN&PTNT Tổ 3
74 1 Mai Xuân Dũng maixuandung@quangtri.gov.vn 0913554159 Sở TN&MT Tổ 4
75 2 Nguyễn Hữu Lâm Tú nguyenhuulamtu@quangtri.gov.vn 0942125157 Sở TN&MT Tổ 4
76 3 Nguyễn Thị Huyền Trang nguyenthihuyentrang5@quangtri.gov.vn 0918528777 Sở TN&MT Tổ 4
77 4 Lê Anh Đức leanhduc@quangtri.gov.vn 0914907222 Sở TN&MT Tổ 4
78 5 Nguyễn Thị Phong Hà nguyenthiphongha@quangtri.gov.vn 0916787456 Sở TN&MT Tổ 4
79 6 Lê Quốc Tuyển lequoctuyen@quangtri.gov.vn 0915020111 Sở TN&MT Tổ 4
80 7 Võ Nhật Thành tranvanchung@quangtri.gov.vn 0911509113 Sở TN&MT Tổ 4
81 8 Trần Văn Chung tranvanchung@quangtri.gov.vn 0941440261 Sở TN&MT Tổ 4
82 9 Nguyễn Thanh Nam nguyenthanhnam.sotnmt@quangtri.gov.vn 0914459111 Sở TN&MT Tổ 4
83 10 Trần Văn Hùng tranvanhung3@quangtri.gov.vn 0886649456 Sở TN&MT Tổ 4
84 11 Phan Khắc Bá Long phankhacbalong@quangtri.gov.vn 0914947333 Sở NN&PTNT Tổ trưởng Tổ 4
85 12 Hồ Sĩ Mạnh Vũ hosimanhvu@quangtri.gov.vn 0948696357 Sở NN&PTNT Tổ phó Tổ 4
86 13 Nguyễn Thị Minh Tú nguyenthiminhtu@quangtri.gov.vn 0886053777 Sở NN&PTNT Tổ 4
87 14 Lê Thuỳ Trang lethuytrang@quangtri.gov.vn 0973362997 Sở NN&PTNT Tổ 4
88 15 Đỗ Cao Trí docaotri@quangtri.gov.vn 0986828191 Sở NN&PTNT Tổ 4
89 16 Nguyến Thị Yến nguyenthiyen@quangtri.gov.vn 0981325199 Sở NN&PTNT Tổ 4
90 17 Phạm Hữu Đức phamhuuduc@quangtri.gov.vn 0984826724 Sở NN&PTNT Tổ 4
91 18 Đinh Hải Tuyên dinhhaituyen@quangtri.gov.vn 0987732333 Sở NN&PTNT Tổ 4
92 19 Trần Ngọc Thao tranngocthao@quangtri.gov.vn 0916991352 Sở NN&PTNT Tổ 4
93 20 Trần Ngọc Hưng tranngochung@quangtri.gov.vn 0917988485 Sở NN&PTNT Tổ 4
94 21 Phan Thị Lệ phanthile@quangtri.gov.vn 0915543045 Sở NN&PTNT Tổ 4
95 22 Lê Thoại Tuấn lethoaituan@quangtri.gov.vn 0981313585 Sở NN&PTNT Tổ 4
96 23 Nguyễn Chơn Nhân nguyenchonnhan@quangtri.gov.vn 0815953159 Sở NN&PTNT Tổ 4
97 24 Phạm Đình Mỹ Công phamdinhmycong@quangtri.gov.vn 0919466269 Sở NN&PTNT Tổ 4
98 25 Nguyến Thị Thu Hà nguyenthithuha@quangtri.gov.vn 0949640687 Sở NN&PTNT Tổ 4
99 26 Trương Thị Mỹ Hạnh truongthimyhanh@quangtri.gov.vn 0941590777 Sở NN&PTNT Tổ 4
100 27 Đỗ Thị Phương Thảo dothiphuongthao@quangtri.gov.vn 0368926160 Sở NN&PTNT Tổ 4
101 28 Trương Hữu Thư truonghuuthu@quangtri.gov.vn 0914178447 Sở NN&PTNT Tổ 4
102 29 Trần Anh Ngọc Hiền trananhngochien@quangtri.gov.vn 0914214500 Sở NN&PTNT Tổ 4
103 1 Phạm Thị Đức Minh phamthiducminh@quangtri.gov.vn 0978849914 UBND TP. Đông Hà Tổ trưởng Tổ 5
104 2 Nguyễn Khương Duy nguyenkhuongduy@quangtri.gov.vn 0946588777 UBND TP. Đông Hà Tổ phó Tổ 5
105 3 Trần Quang Khoa tranquangkhoa@quangtri.gov.vn 0972910299 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
106 4 Lê Ánh Nhân leanhnhan@quangtri.gov.vn 0916545159 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
107 5 Phạm Thị Thúy Hằng phamthithuyhang@quangtri.gov.vn 0949109333 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
108 6 Dương Thị Tuyến duongthituyen@quangtri.gov.vn 0898242789 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
109 7 Nguyễn Thị Thu Thủy nguyenthithuthuyb@quangtri.gov.vn 0913536246 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
110 8 Thái Thị Hương Ly thaithihuongly1@quangtri.gov.vn 0914009252 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
111 9 Trần Thị Thúy Vân tranthithuyvan@quangtri.gov.vn 0934989269 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
112 10 Nguyễn Văn Quốc nguyenvanquoc@quangtri.gov.vn 0905939345 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
113 11 Hoàng Ngọc Quốc hoangngocquoc@quangtri.gov.vn 0932484525 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
114 12 Thái Thị Mến thaithimen@quangtri.gov.vn 0946144630 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
115 13 Hoàng Xuân Nghiêm hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0914451555 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
116 14 Trần Thị Diệu Thuần hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0914168959 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
117 15 Trần Ngọc Phương hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0888099937 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
118 16 Lại Thị Thanh Tuyền hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0948252134 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
119 17 Nguyễn Văn Cường hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0942426990 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
120 18 Trương Thị Phương Oanh hoangxuannghiem@quangtri.gov.vn 0945648958 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
121 19 Lê Thị Diệu Hằng lethidieuhang1@quangtri.gov.vn 0942574828 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
122 20 Hồ Thị Mai hothimai.dongha@quangtri.gov.vn 0989025234 UBND TP. Đông Hà Tổ 5
123 1 Hoàng Thị Kim Châu hoangthikimchau@quangtri.gov.vn 0913152246 UBND TP. Đông Hà Tổ trưởng Tổ 6
124 2 Nguyễn Tăng Cảnh nguyentangcanh@quangtri.gov.vn 0905436736 UBND TP. Đông Hà Tổ phó Tổ 6
125 3 Nguyễn Minh Sang nguyenminhsang@quangtri.gov.vn 0914594794 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
126 4 Dương Thị Hồng Nhung duongthihongnhung@quangtri.gov.vn 0824246123 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
127 5 Ngô Thị Phương Nhung ngothiphuongnhung@quangtri.gov.vn 0943122678 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
128 6 Hoàng Thị Như Ý hoangthinhuy@quangtri.gov.vn 0905150181 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
129 7 Hoàng Đình Thắng hoangdinhthang@quangtri.gov.vn 0945232125 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
130 8 Hoàng Thị Bích Thủy hoangthibichthuy.dongha@quangtri.gov.vn 0944067555 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
131 9 Nguyễn Thị Huy Hoàng nguyenthihuyhoang@quangtri.gov.vn 0702790794 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
132 10 Lê Hữu Vinh nguyenthihuyhoang@quangtri.gov.vn 0935144345 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
133 11 Hồ Sỹ Phương hosyphuong1@quangtri.gov.vn 0987508795 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
134 12 Hồ Tất Tuyến hotattuyen@quangtri.gov.vn 0946018246 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
135 13 Hồ Thị Thương Huyền hothithuonghuyen@quangtri.gov.vn 0382885071 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
136 14 Phan Thị Huyền Trang phanthihuyentrang@quangtri.gov.vn 0944188558 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
137 15 Nguyễn Thị Thu nguyenthithu.dongha@quangtri.gov.vn 0914168459 UBND TP. Đông Hà Tổ 6
138 16 Võ Văn Đống vovandong@quangtri.gov.vn 0982313159 Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
139 17 Nguyễn Bá Hải nguyenbahai@quangtri.gov.vn 0965824968 Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
140 18 Trần Văn Huy nguyenbahai@quangtri.gov.vn 0913485843  Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
141 19 Lê Quang Phi lequangphi@quangtri.gov.vn 0919106123  Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
142 20 Nguyễn Vinh Hưng nguyenvinhhung@quangtri.gov.vn 0988643677 Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
143 21 Hà Tiến Nam hatiennam@quangtri.gov.vn 987736626 Huyện đảo Cồn Cỏ Tổ 6
144 1 Nguyễn Anh Thư nguyenanhthu1@quangtri.gov.vn  0913221193 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ trưởng Tổ 7
145 2 Hoàng Thị Ngọc Nhung hoangthingocnhung@quangtri.gov.vn 0982545535 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ phó Tổ 7
146 3 Nguyễn Hải Lâm nguyenhailamquangtri.gov.vn 0915002476 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
147 4 Võ Thị Thúy vothithuyquangtri.gov.vn 0914251807 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
148 5 Biện Văn Hòa bienvanhoaquangtri.gov.vn 0971945234 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
149 6 Đậu Thị Hồng Bình dauthihongbinh@quangtri.gov.vn 0912457345 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
150 7 Nguyễn Quang Hưng nguyenquanghung.vinhlinh@quangtri.gov.vn 0986316568 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
151 8 Trần Hưu Năm congancuatung.vinhlinh@gmail.com  0915199579 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
152 9 Dương Thế Hải duongthehai@quangtri.gov.vn 0915021447 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
153 10 Nguyễn Bá Đức nguyenbaduc@quangtri.gov.vn  0946910687 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
154 11 Nguyễn Thanh Hội nguyenthanhhoi@quangtri.gov.vn 0914805249 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
155 12 Nguyễn Đức Hùng nguyenduchung.vinhlinh@quangtri.gov.vn 0388574850 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
156 13 Nguyễn Thị Thuý Hoài  Nguyenthithuyhoai@quangtri.gov.vn 0915044559 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
157 14 Lê Thị Loan  Lethiloan1@quangtri.gov.vn 0978063677 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
158 15 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyenthingoclinh@quangtri.gov.vn 0914977198 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
159 16 Trần Thị Luyến tranthiluyen.vinhlinh@quangtri.gov.vn 0977673121 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
160 17 Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyenthihongyen.vinhlinh@quangtri.gov.vn 0919121135 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
161 18 Lê Thị Thương Lethithuong3@quangtri.gov.vn 0911392688 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
162 19 Phùng Thế Đạt phunthedatquangtri.gov.vn 0944096559 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
163 20 Phan Bình Nguyên phanbinhnguyenquangtri.gov.vn 0914570557 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
164 21 Lê Anh Tuấn leanhtuanquangtri.gov.vn 0974200060 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
165 22 Nguyễn Thúc Định nguyenthucdinh@quangtri.gov.vn 0913489355 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
166 23 Nguyễn Quang Chiến   chienqt77@gmail.com 0945923475 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
167 24 Lê Hồng Phong lehongphong11011983@gmail.com 0979168123 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 7
168 1 Lê Thành Trung  thanhtrungubvt@gmail.com 0919151345 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ trưởng Tổ 8
169 2 Thái Thị Hường  thaihuong70@gmail.com 0915002536 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ phó Tổ 8
170 3 Đào Quang Huệ  quanghuevh@gmail.com 0906534123 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
171 4 Võ Thị Hoài Thương  vothithuonghoai92@gmail.com 0919039697 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
172 5 Ngô Thị Nhàn  nhanngopnvt@gmai.com 0905068629 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
173 6 Võ Văn Tuấn tuanvinhchap@gmail.com 0915622479 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
174 7 Trần Thị Thúy thuytranvinhchap@gmail.com 0947045656 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
175 8 Phùng Thế Nhật phungthenhatvinhtan@gmail.com 0919273444 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
176 9 Trần Thị Kim Liên kimlienhvhc@gmail.com 0962208777 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
177 10 Hồ Thị Hải Hiền haihienvl25@gmail.com 0913508209 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
178 11 Hồ Minh Phong hominhphong@quangtri.gov.vn 0915941868 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
179 12 Lê Hồng Quân lehongquan@quangtri.gov.vn 0945771384 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
180 13 Nguyễn Thế Tuấn nguyenthetuan@quangtri.gov.vn 0949477123 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
181 14 Hồ Thị Đường hothiduong@quangtri.gov.vn 0974087462 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
182 15 Trần Văn Nam tranvannam2@quangtri.gov.vn 0911595607 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
183 16 Hồ Thị Linh hothilinh@quangtri.gov.vn 0963715696 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
184 17 Hồ Văn Toàn hovantoan1@quangtri.gov.vn 0369203595 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
185 18 Hồ Văn Trí hovantri@quangtri.gov.vn 0945653798 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
186 19 Hồ Thị Hảo hothihao@quangtri.gov.vn 0945976259 UBND huyện Vĩnh Linh Tổ 8
187 20 Nguyễn Thị Phương nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn 0976495777 Văn phòng UBND tỉnh Tổ 8
188 21 Bà Võ Thị Mỹ Hạnh vomyhanh27@gmail.com 0905333370 Văn phòng UBND tỉnh Tổ 8
189 22 Bà Hoàng Thị An andulichqt81@gmail.com 0948236777 Văn phòng UBND tỉnh Tổ 8
190 1 Nguyễn Mạnh Hiền nguyenmanhhien@quangtri.gov.vn 0962133086 UBND huyện Đakrông Tổ 9
191 2 Lê Thị Thuỳ Nhung lethithuynhung@quangtri.gov.vn 0911394399 UBND huyện Đakrông Tổ 9
192 3 Nguyễn Mậu Xuân Sáng nguyenmauxuansang@quangtri.gov.vn 0901994001 UBND huyện Đakrông Tổ 9
193 4 Nguyễn Thanh Phương nguyenthanhphuong.dakrong@quangtri.gov.vn 0384529777 UBND huyện Đakrông Tổ 9
194 5 Nguyễn Quang Hữu nguyenquanghuu.quangtri.gov.vn 0941025777 UBND huyện Đakrông Tổ 9
195 6 Nguyễn Thị Thương Thuỷ  thuongthuy30586@gmail.com 0914368717 UBND huyện Đakrông Tổ 9
196 7  Lê Quang Thạch lequangthach@quangtri.gov.vn 0965659696 UBND huyện Đakrông Tổ trưởng Tổ 9
197 8  Bùi Ngọc Hảo buingochao@quangtri.gov.vn 0947063111 UBND huyện Đakrông Tổ phó Tổ 9
198 9  Nguyễn Văn Hải nguyenvanhai6@quangtri.gov.vn 0989292517 UBND huyện Đakrông Tổ 9
199 10  Nguyễn Thị Lệ Thúy nguyenthilethuy@quangtri.gov.vn 0948160210 UBND huyện Đakrông Tổ 9
200 11  Hồ Thị Lương hothiluong@quangtri.gov.vn 0373650696 UBND huyện Đakrông Tổ 9
201 12  Lê Công Thành lecongthanh1@quangtri.gov.vn 0974545739 UBND huyện Đakrông Tổ 9
202 13 Nguyễn Thị Thảo nguyenthithao.dakrong@quangtri.gov.vn 0944655372 UBND huyện Đakrông Tổ 9
203 14 Phan Thị Thanh Nhàn trucnhanvhtt@gmail.com 0357462218 UBND huyện Đakrông Tổ 9
204 15 Cao Mạnh Cường caomanhcuong@quangtri.gov.vn 0977041639 UBND huyện Đakrông Tổ 9
205 16 Hồ Thị Phò hothipho@quangtri.gov.vn 0364062489 UBND huyện Đakrông Tổ 9
206 17 Hồ Văn Phú hovanphu@quangtri.gov.vn 0388213441 UBND huyện Đakrông Tổ 9
207 18 Hồ Văn Nghĩa hovannghia@quangtri.gov.vn 0973872246 UBND huyện Đakrông Tổ 9
208 19 Trần Thị Vy tranthivy@quangtri.gov.vn 0987909125 UBND huyện Đakrông Tổ 9
209 20 Hồ Thị KTrĩu hothiktriu@quangtri.gov.vn 0357817539 UBND huyện Đakrông Tổ 9
210 21 Hoàng Thị Bích Thủy hoangthibichthuy@quangtri.gov.vn 0915002803 UBND huyện Đakrông Tổ 9
211 22 Phạm Thị Hà Phamthiha2@quangtri.gov.vn 0383246741 UBND huyện Đakrông Tổ 9
212 23 Nguyễn Minh Phong nguyenminhphong@quangtri.gov.vn 0914509234 UBND huyện Đakrông Tổ 9
213 1 Lê Thị Huỳnh lethihuynh@quangtri.gov.vn 0975587257 UBND huyện Đakrông Tổ trưởng Tổ 10
214 2 Nguyễn Thị Hồng  nguyenthihong@gmail.com 0973396370 UBND huyện Đakrông Tổ phó Tổ 10
215 3 Bùi Thị Hằng buithihang@quangtri.gov.vn 0913400303 UBND huyện Đakrông Tổ 10
216 4 Hồ Văn Tèo hovanteo@quangtri.gov.vn 0834121677 UBND huyện Đakrông Tổ 10
217 5 Hồ Thị Miêm hothimiem@quangtri.gov.vn 0334095926 UBND huyện Đakrông Tổ 10
218 6 Hồ Văn Dung hovandung@quangtri.gov.vn 0986802403 UBND huyện Đakrông Tổ 10
219 7 Hồ Thị Nò hothino@quangtri.gov.vn 0967338003 UBND huyện Đakrông Tổ 10
220 8 Hồ Pa Ra hopara@quangtri.gov.vn 0385914645 UBND huyện Đakrông Tổ 10
221 9 Hồ Thị Khuyết hothikhuyet@quangtri.gov.vn 0337346086 UBND huyện Đakrông Tổ 10
222 10 Bùi Thị Phương Nhi buithiphuongnhi@quangtri.gov.vn 0986277124 UBND huyện Đakrông Tổ 10
223 11 Trần Mạnh tranmanh@quangtri.gov.vn 0387329791 UBND huyện Đakrông Tổ 10
224 12 Nguyễn Thị Mỹ Lan nguyenthimylan@quangtri.gov.vn 0978734570 UBND huyện Đakrông Tổ 10
225 13 Hoàng Vân Trinh hoangvantrinh@quangtri.gov.vn 0973641378 UBND huyện Đakrông Tổ 10
226 14 Hồ Văn Bổ hovanbo@quangtri.gov.vn 0984562568 UBND huyện Đakrông Tổ 10
227 15 Trần Đức Huy tranduchuy.dakrong@quangtri.gov.vn 0889697012 UBND huyện Đakrông Tổ 10
228 16 Nguyễn Minh Hải nguyenminhhai@quangtri.gov.vn 0977642123 UBND huyện Đakrông Tổ 10
229 17 Hồ Văn Nhực hovannhuc@quangtri.gov.vn 0373819357 UBND huyện Đakrông Tổ 10
230 18 Phạm Thế Trọng Hiếu hieunnmoo@gmail.com 0948468825 UBND huyện Đakrông Tổ 10
231 19 Trần Thị Lịch ubndxamoo@gmail.com 0947473559 UBND huyện Đakrông Tổ 10
232 20 Hồ Thị Năm  thinammoo@gmail.com 0832609882 UBND huyện Đakrông Tổ 10
233 21 Lê Thị Ly lelyqt@gmail.com 0824824555 UBND huyện Đakrông Tổ 10
234 22 Phạm Thị Hiền hiennn1003@gmail.com 0913485372 UBND huyện Đakrông Tổ 10
235 23 Hồ Văn Phước  hophuocmoo@gmail.com 0914339007 UBND huyện Đakrông Tổ 10

FILE EXCEL TẢI TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại591
  • Tổng lượt truy cập2.149.348