Chi tiết - Sở nội vụ

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức năm 2024

Thực hiện Công văn số 2497/UBND-NC ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức, phải qua kiểm tra, sát hạch và Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức; Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức như sau

1. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: 01 ngày, từ 7h30 ngày 30/6/2024 (Chủ nhật).

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch: Theo danh mục tài liệu ban hành kèm theo Thông báo này (được đăng tải trên website của Sở Nội vụ: sonv.quangtri.gov.vn), gồm 02 phần:

- Kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

- Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực theo từng vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận; kỹ năng thực thi công vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp từng người theo từng vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận.

4. Cách thức xác định kết quả sát hạch: Người được đề nghị tiếp nhận vào công chức có điểm phỏng vấn chính thức từ 50 điểm trở lên thì được xác định kết quả “đạt”, nếu dưới 50 điểm thì “không đạt”.

5. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Tại trụ sở Sở Nội vụ, số 23 Duy Tân, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Danh sách người được đề nghị tiếp nhận vào công chức: 19 người.

Lưu ý: Người được đề nghị tiếp nhận vào công chức rà soát các thông tin cá nhân theo danh sách đính kèm, trường hợp có điều chỉnh thông tin thì liên hệ Hội đồng kiểm tra, sát hạch (qua Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ) để được hướng dẫn. Các trường hợp hiện nay đã có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc có thay đổi về tiền lương thì bổ sung hồ sơ cá nhân của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin các nội dung về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức theo thông báo này cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức được biết, thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh (qua Sở Nội vụ, số điện thoại: 02333.575.088).

Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và người được đề nghị tiếp nhận vào công chức biết, thực hiện./.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH tải tại đây

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại246
  • Tổng lượt truy cập2.173.215