Chi tiết - Sở nội vụ

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật PCTH của thuốc lá

Thực hiện Công văn số 2446/UBND-KGVX ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 753/SNV-VP ngày 28/5/2024 vê việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật PCTH của thuốc lá

Lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

  • Quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và những người xung quanh; thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023.
  • Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  • Thực hiện nghiêm túc quy định tại Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 205/QĐ-SNV ngày 11/7/2023): Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, những nơi tập trung đông người.
  • Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tăng cường đăng tải các thông tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

(Có tài liệu về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới và các khẩu hiệu, nội dung truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá kèm theo)

Đề nghị các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện

TÀI LIỆU VỀ TÁC HẠI CỦA CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại526
  • Tổng lượt truy cập2.149.283