Chi tiết - Sở nội vụ

Thông báo về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ lưu trữ năm 2022

Ngày 23/5/2022, Hội đồng Kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có Thông báo số 07/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022. Theo đó, thông báo danh sách thí sinh xác nhận tham gia kỳ kiểm tra, danh mục tài liệu ôn tập; hình thức kiểm tra và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra, như sau

1. Về danh sách thí sinh xác nhận tham gia kỳ kiểm tra và danh mục tài liệu ôn tập tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 07/TB-HĐKT ngày 23/5/2022 của Hội đồng Kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (sao gửi kèm và đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://noivu.quangtri.gov.vn/).
2. Về hình thức kiểm tra
a) Bài thi kiến thức chung: 120 phút.
b) Bài thi trắc nghiệm: 30 phút.
c) Bài thi thực hành đối với từng nghiệp vụ như sau:
+ Nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ: 90 phút.
+ Nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ: 30 phút.
+ Nghiệp vụ bảo quan, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ: 45 phút.
+ Nghiệp vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ: 45 phút.
3. Về thời gian và địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra
a) Thời gian: 04 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2022.
b) Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - số 05, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sở Nội vụ thông báo đến các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xác nhận tham gia kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 biết để có mặt đúng giờ

File đính kèm

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại559
  • Tổng lượt truy cập2.169.673