Chi tiết - Sở nội vụ

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp (1.003817.000.00.00.H50)

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp

a) Trình tự thực hiện:
-  Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theoi quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Công chức tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.
- Phòng chuyên môn thẩm định, trình UBND huyện quyết định.
- Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:
* Hồ sơ bao gồm:
- Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Tại Phòng Nội vụ: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Tại UBND cấp huyện: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không
i) Phí, lệ phí:  Không
k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ; Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện hoặc văn bản không đồng ý việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện.
l)  Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
          - Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
+ Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
+ Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại203
  • Tổng lượt truy cập2.173.172