Chi tiết - Sở nội vụ

Tài liệu hội thảo về chính sách hỗ trợ đối với CBCC cấp xã

Phục vụ cho Hội thảo về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ngày 09/9/2022 tại Sở Nội vụ, xin đăng tải các tài liệu liên quan

 

1. Nghị quyết

2. Tờ trình

3. Đề án chính sách hỗ trợ

4. Báo cáo phục vụ hội thảo 

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại205
  • Tổng lượt truy cập2.173.174