Chi tiết - Sở nội vụ

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 xét tuyển viên chức

Căn cứ Công văn số 460/SNV-CCVC ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Công văn số 1307/SLĐTBXH-VP ngày 17/4/2024 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2024; Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-TTBTXHTH1 ngày 8/5/2024 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 năm 2024, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tổ chức tuyển dụng đối với 02 chức danh vào làm việc tại đơn vị như sau

I. Nội dung đăng ký dự tuyển:

1. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02 người

2. Chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng:

- 01 Viên chức Dạy nghề cơ khí thuộc Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất.

- 01 Viên chức Phụ trách tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi cho đối tượng nghiện ma tuý thuộc Phòng Giáo dục - Tư vấn - Tái hoà nhập cộng đồng.

3. Điều kiện chung:

a. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và phải đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo các quy định quản lý của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có liên quan và tại Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và số người làm việc. Cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Trong đó:

+ Về trình độ, ngành, nhóm ngành đào tạo:

a/ Viên chức Dạy nghề cơ khí: Cao đẳng hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp để dạy thực hành trình độ trung cấp (Hạng III); Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với trình độ sơ cấp (Hạng IV) thuộc các ngành Cắt gọt kim loại; Hàn; Gò; Rèn; Dập; Nguội chế tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương.

b/ Viên chức Phụ trách tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi cho đối tượng nghiện ma tuý: Cao đẳng trở lên ngành Tâm lý, công tác xã hội, luật và các ngành xã hội, nhân văn.

+ Đối với trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (đối với Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III, viên chức Phụ trách tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi cho đối tượng nghiện ma tuý), có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (đối với Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Đối với trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Chứng chỉ A, B, C đã được cấp trước ngày 31/12/2016 có giá trị sử dụng tương đương)

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, nếu là đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không đảm bảo các điều kiện trên.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ hoặc Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Thời hạn nộp phiếu dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 9/5/2024 đến hết ngày 7/6/2024).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1, Thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại liên hệ: 0233.3906567

III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Sát hạch thông qua vấn đáp về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/thí sinh). Người nộp phiếu đăng ký dự tuyển đồng thời nộp lệ phí xét tuyển viên chức theo quy định.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 6/2024.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1

(Thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự dự tuyển./.

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại553
  • Tổng lượt truy cập2.149.310