Chi tiết - Sở nội vụ

Phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ

Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và cập nhật nội dung chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay. Sở Nội vụ xin gửi đến người đọc quan tâm và có nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật, nhằm đưa pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ

 

BẤM VÀO TÊN LĨNH VỰC ĐỂ XEM HOẶC TẢI NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN

1. Văn bản lĩnh vực Công chức, viên chức 

2. Văn bản lĩnh vực Tổ chức, biên chế

3. Văn bản lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo

4. Văn bản lĩnh vực Văn thư. Lưu trữ

5. Văn bản lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

6. Văn bản lĩnh vực Công tác thanh niên

7. Văn bản lĩnh vực Thống kê

8. Văn bản lĩnh vực Tổ chức bộ máy

Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại466
  • Tổng lượt truy cập2.149.223