Thông tin tuyển dụng - Sở nội vụ

Thông báo kết quả sơ tuyển trình độ Tiếng anh đối với vị trí chuyên viên theo dõi công tác biên giới

Thông báo kết quả sơ tuyển trình độ Tiếng anh đối với vị trí chuyên viên theo dõi công tác biên giới

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính

Để giúp thí sinh nắm được cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, Sở Nội vụ và VNPT Quảng Trị xin đăng tải tài liệu hướng dẫn thí sinh

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức...

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 32

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32 và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ đăng tải Danh sách thí không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 32

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32 và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ đăng tải Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghị

Nội dung Công văn số 93/SNV-CCVC ngày 17/6/2020 về việc Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghị

Trả lời phản ánh, kiến nghị trong tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32

Ngày 11/6/2020, Sở Nội vụ nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32. Sau khi xem xét nội dung, Sở Nội vụ trả lời cụ thể như sau:

Sở NN & PTNT Quảng Trị thông báo tuyể dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020,cụ thể như sau

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 80/TB-SNV ngày 24/4/2020 về việc tuyển dụng...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc

Căn cứ Công văn số 194/SNV-CCVC ngày 09/3/2020 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2020. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...

« 1 2 3 4 »
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại621
  • Tổng lượt truy cập2.169.735