Chi tiết - Sở nội vụ

CÁC QUY TRÌNH ISO 9001:2015

Các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lương theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ Quảng Trị

Hệ thống các quy trình gồm có:
(Bấm vào đây để xem hoặc tải về nội dung chi tiết của các quy trình)
 

STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú
Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng
1 Mô hình HTQLCL MHHT  
2 Chính sách chất lượng CSCL  
3 Mục tiêu chất lượng MTCL  
Quy trình hệ thống
4 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản HT 01  
5 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ HT 02  
6 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa HT 03  
7 Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội HT 04  
8 Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo HT 05  
Quy trình giải quyết TTHC
9 Quy trình Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới XDCQ 01  
10 Quy trình Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh XDCQ 02  
11 Quy trình Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh XDCQ 03  
12 Quy trình Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh XDCQ 04  
13 Quy trình Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ CCHC 01  
14 Quy trình Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ  LT 01  
15 Quy trình Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập TCBC 01  
16 Quy trình Thẩm định việc tổ chức lại, giải thể tổ chức  sự nghiệp công lập TCBC 02  
17 Quy trình Thành lập hội TCBC 03  
18 Quy trình Công nhận Ban vận động thành lập hội TCBC 04  
19 Quy trình Phê duyệt điều lệ hội TCBC 05  
20 Quy trình Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội TCBC 06  
21 Quy trình Đổi tên hội TCBC 07  
22 Quy trình Hội tự giải thể TCBC 08  
23 Quy trình Báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội TCBC 09  
24 Quy trình Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện TCBC 10  
25 Quy trình Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ TCBC 11  
26 Quy trình Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ TCBC 12  
27 Quy trình Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ TCBC 13  
28 Quy trình Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ TCBC 14  
29 Quy trình Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động TCBC 15  
30 Quy trình Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ TCBC 16  
31 Quy trình Đổi tên quỹ TCBC 17  
32 Quy trình Quỹ tự giải thể TCBC 18  
33 Quy trình tuyển dụng công chức CCVC 01  
34 Quy trình thi nâng ngạch công chức CCVC 02  
35 Quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên CCVC 03  
36 Quy trình giải quyết TTHC “thông báo” thuộc lĩnh vực Tôn giáo TG 01  
37 Quy trình giải quyết TTHC “đề nghị” thuộc lĩnh vực Tôn giáo TG 02  
38 Quy trình giải quyết TTHC “đăng ký” thuộc lĩnh vực Tôn giáo TG 03  
39 Quy trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và các danh hiệu thi đua (khen thưởng thành tích theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng thành tích theo đợt hoặc theo chuyên đề) TĐ 01  
40 Quy trình đề nghị khen thưởng đột xuất. TĐ 02  

 

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Ban ISO

Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại586
  • Tổng lượt truy cập2.149.343