Chi tiết - Sở nội vụ

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điên tử Sở

Sở Nội vụ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Sở

Ban Biên tập gồm có 12 người, cụ thể 

 1. Ông Võ Xuân Long, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban
 2. Ông Trịnh Công Tiến, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban
 3. Bà Lê Thị Linh, Phó Chánh Văn, Uỷ viên
 4. Ông Vũ Thế Long, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Ủy viên
 5. Ông Hồ Sỹ Nông, Trưởng phòng XDCQ và CTTN, Ủy viên
 6. Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng CCHC và VTLT, Ủy viên
 7. Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng TCBC và TCPCP, Ủy viên
 8. Ông Phạm Minh Thắng, Chánh Thanh tra Sở, Ủy viên
 9. Ông Đặng Quốc Tiến, Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy viên
 10. Bà Trương Thị Ngọc Hương, Phó Trưởng Ban TĐ-KT, Uỷ viên
 11. Bà Phan Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Ủy viên
 12. Ông Lê Đại Hành, Chuyên viên Văn phòng Sở, Uỷ viên, Thư ký.

Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Quảng Trị; thực hiện đúng các quy định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phối hợp với các Phòng, Ban, Trung tâm biên tập nội dung, phê duyệt nội dung và cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử của Sở.
Quyết định thay thế Quyết định số 105/QĐ-SNV ngày 19/12/2012 về Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

 File đính kèm

Tập tin : 01_qd_2022.signed.pdf

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
 • Hôm nay1
 • Tháng hiện tại591
 • Tổng lượt truy cập2.169.705