Chi tiết - Sở nội vụ

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức

Căn cứ Công văn số 1307/SLĐTBXH-VP ngày 17/4/2024 của Sở Lao động-TB&XH về việc phân cấp tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-TTĐDNCC&BTXH ngày 08/5/2024 của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ĐDNCC-BTXH đợt 1 năm 2024.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức như sau

I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng

1. Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Chức danh, vị trí việc làm tuyển dụng

- 01 viên chức Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại phòng Quản lý, chăm sóc người có công. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; Kỹ thuật phục hồi chức năng. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Từ đủ 18 tuổi trở lên

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển

- Có lý lịch rõ ràng

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Trong đó:

+ Về trình độ đào tạo: Có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo đảm bảo theo quy định tại  khoản 2, Mục I  của thông báo này.

+ Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không đảm bảo các điều kiện trên.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu ban hành của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ).

2. Thời hạn tiếp nhận phiếu dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 09/5/2024 đến hết ngày 07/6/2024).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Trương Hoàn - Thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0914952131.

IV. Hình thức, nội dung, lệ phí, thời gian và địa điểm tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể như sau:

- Vòng 1: Hội đồng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Vấn đáp để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần.

4.Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 25/6/2024.

5. Địa điểm tuyển dụng

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội Quảng Trị, Đường Trương Hoàn -Thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.

          Trung tâm ĐDNCC&BTXH Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển./.

                        Lưu ý: Khi nộp Phiếu dự tuyển, người dự tuyển mang theo các văn bằng chứng chỉ gốc để đối chiếu

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại637
  • Tổng lượt truy cập2.136.434