Chi tiết - Sở nội vụ

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (1.009339.000.00.00.H50)

a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm.
- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định Đề án.
- Bước 4: Văn bản thẩm định.
b) Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị phê duyệt vị trí việc làm;
+ Đề án vị trí việc làm;
+ Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không.
i) Phí, lệ phí: Không.
k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.
 

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại607
  • Tổng lượt truy cập2.136.404