Chi tiết - Sở nội vụ

Lấy ý kiến vào dự thảo tờ trình, Quyết định bãi bỏ quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

Từ 21/11/2021 - Đến 29/11/2021

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

Số kí hiệu 1040/SNV-CCHCVTLT
Bắt đầu lấy ý kiến 22/11/2021
Kết thúc lấy ý kiến 30/11/2021
Trạng thái Chưa thông qua
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
Cơ quan ban hành Phòng CCHC & VTLT
Cơ quan thẩm tra Lãnh đạo Sở
Người ký Trịnh Công Tiến

 

Nội dung

Ngày 20/5/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành và đối tượng áp dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước bị giải thể.
Để đảm bảo theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND gửi đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo (dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị).
Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với các dự thảo nêu trên gửi về Sở Nội vụ, số 23 Duy Tân, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 30/11/2021, đồng thời gửi kèm file Microsoft word qua địa chỉ thư điện tử buihailan@quangtri.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét.
Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm, phối hợp

File đính kèm:

du-thao-quyet-dinh

du-thao-to-trinh-theo-mau-nd-54

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại667
  • Tổng lượt truy cập2.169.781