LV Tổ chức bộ máy - Sở nội vụ

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp (1.003817.000.00.00.H50)

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (1.003719.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại595
  • Tổng lượt truy cập2.149.352