Chính quyền địa phương - Sở nội vụ

Tài liệu hội thảo về chính sách hỗ trợ đối với CBCC cấp xã

Phục vụ cho Hội thảo về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ngày 09/9/2022 tại Sở Nội vụ, xin đăng tải các tài liệu liên quan

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nội dung, biểu mẫu và các tài liệu liên quan đến Công văn 852/SNV-XDCQCTTN ngày 09/8/2022 về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở...

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm hợp nhất chức danh

Bộ Chính trị vừa yêu cầu tạm dừng hợp nhất một số chức danh như: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra và Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ...

Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND

Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân (UBND)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022

“Dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, tuổi trẻ phải có quyết tâm, vận dụng sức trẻ, tư duy, khả năng cống hiến, sự sáng tạo của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương”. Đó là ý kiến tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tại Hội nghị Đối thoại với thanh...

Quy định mới về thành lập tổ dân phố

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề nhạy cảm, phức tạp

Tại buổi họp báo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy về nhân sự là những vấn đề cực kỳ nhạy cảm, rất phức tạp, làm sao vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định, tính hiệu lực hiệu quả của từng bộ máy.

Thủ tướng phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021- 2025

Đề xuất tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian

Đoàn giám sát đề nghị tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian để sắp xếp, giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Hiện hơn 400 cán bộ cấp huyện, hơn 3.000 cán bộ cấp xã và hàng trăm cán bộ thôn thuộc diện dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cần có chính sách bố trí, giải quyết.

1 2 »
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại468
  • Tổng lượt truy cập2.149.225