Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Sở nội vụ

Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 8/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã dự hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 01/3/2021

Ngày 27/02, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương có Công điện số 776/CĐ-BCĐ gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan Trung ương (Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021) và...

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2021 về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Danh sách Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh

Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 424/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh

Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Quyết định trưng tập Giám sát viên và Quản trị hệ thống phục vụ điều tra CSHC năm 2021

Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định về việc trưng tập giám sát viên, quản trị hệ thống phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Trị

Danh sách 447 cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sở Nội vụ xin đăng tải danh sách 447 cơ sở hành chính

Hướng dẫn một số nội dung về Tổng điều tra cơ sở hành chính 2021

Để làm rõ hơn một số nội dung trong triển khai tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở văn bản Hướng dẫn số 793/BNV-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh (BCĐ tỉnh) hướng dẫn một số nội...

Triển khai rà soát bảng kê đơn vị hành chính

Để bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, BCĐ Tỉnh (Sở Nội vụ) đã chủ động rà soát được danh sách đơn vị hành chính đến tất cả các cấp trên cơ sở các mẫu 03.2 của các đơn vị, địa phương gửi về.

Hướng dẫn điền phiếu điều tra

Để tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc điền phiếu điều tra CSHC năm 2021, Sở Nội vụ xin tải lên mẫu phiếu điều tra (file Excel) và hướng dẫn cách điền phiếu

Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại1100
  • Tổng lượt truy cập2.133.038