Chi tiết - Sở nội vụ

Công văn thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm

Ngày 14/4/2022, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ có Công văn số 289/VTLTNN-QLTL về việc thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm. Theo đó, tài liệu lưu trữ thuộc diện lập sao bảo hiểm là tài liệu lưu trữ quý, hiếm, quan trọng, có giá trị, có tình trạng vật lý kém và đưa vào bảo quản theo “chế độ bảo hiểm” nhằm phòng ngừa các thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra

Để giúp Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có cơ sở tham mưu Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia giai đoạn II” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm đang bảo quản tại lưu trữ cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý, lưu trữ lịch sử  theo hướng dẫn kèm theo Công văn này.
Báo cáo thống kê gửi văn bản về Sở Nội vụ, số 23 Duy Tân, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 06/5/2021 (gửi kèm file Microsoft word hoặc Microsoft Excel qua thư điện tử: lethiphuong@quangtri.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bộ Nội vụ theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách Hành chính - Văn thư Lưu trữ), số điện thoại: 02.333.575.086

Xem Hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm tại đây

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại115
  • Tổng lượt truy cập2.154.032