Chi tiết - Sở nội vụ

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý

1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao xử lý tài sản

Tên đơn vị: Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Quảng Trị

Địa chỉ: Số 23 đường Duy Tân, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Số điện thoại: 02333.551697

2. Thông tin về tài sản

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý, cụ thể:

+ Biển kiểm soát: 74B - 1509;

+ Nhãn hiệu: MITSUBISHI;

+ Số loại: JOLIE;

+ Số khung: RLA00VB2W31000575;

+ Số máy: 4G63V-Z03013;

+ Năm sản xuất: 2003;

+  Nước sản xuất: Việt Nam;

- Nguồn gốc: Tài sản công thanh lý;

- Giá khởi điểm: 27.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá, chấm điểm dựa theo các nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 08/02/2022.

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Quảng Trị căn cứ các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để chấm điểm và xử lý các tình huống theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 08/02/2022.

(có bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong giờ hành chính kể từ ngày 29/5/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày  31/5/2024.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Quảng Trị số 23 Duy Tân, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và CCCD; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức.

 

Tải file chi tiết tại địa chỉ này

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại568
  • Tổng lượt truy cập2.149.325